عضو سایت بشید و تصاویر خودتون رو با بقیه به اشتراک بزارید

#شرح

شرح

فاذا فرغت فانصب و الی ربک فارغب
فاذا فرغت فانصب و الی ربک فارغب