عضو سایت بشید و تصاویر خودتون رو با بقیه به اشتراک بزارید

#شخصیّت ا امام(ره)

شخصیّت ا امام(ره)

تحقق شخصیّت اصلی امام(ره) در جهاد فی سبیل الله بود
تحقق شخصیّت اصلی امام(ره) در جهاد فی سبیل الله بود