عضو سایت بشید و تصاویر خودتون رو با بقیه به اشتراک بزارید

#شب‌جمعه

شب‌جمعه

شش گوشه امام شهیدانم آرزوست
شش گوشه امام شهیدانم آرزوست
به تو از دور سلام
به تو از دور سلام