عضو سایت بشید و تصاویر خودتون رو با بقیه به اشتراک بزارید

#سوريه

سوريه

جهالت مهمترین خصوصیت تفکیری هاست.
جهالت مهمترین خصوصیت تفکیری هاست.