عضو سایت بشید و تصاویر خودتون رو با بقیه به اشتراک بزارید

#سوره قرآن

صبر و ایستادگی
صبر و ایستادگی