عضو سایت بشید و تصاویر خودتون رو با بقیه به اشتراک بزارید

#سوره توحید

سوره توحید

قل هو الله احد
قل هو الله احد
بگو خداوند یکی است
بگو خداوند یکی است
پوستر: تایپو گرافی سوره اخلاص
پوستر: تایپو گرافی سوره اخلاص
پوستر زیبای سوره توحید
پوستر زیبای سوره توحید