عضو سایت بشید و تصاویر خودتون رو با بقیه به اشتراک بزارید

#سوره انشراح

سوره انشراح

فاذا فرغت فانصب و الی ربک فارغب
فاذا فرغت فانصب و الی ربک فارغب