عضو سایت بشید و تصاویر خودتون رو با بقیه به اشتراک بزارید

#سوره اخلاص

سوره اخلاص

نصرُ من الله وفتحً قريب
نصرُ من الله وفتحً قريب
پوستر: تایپو گرافی سوره اخلاص
پوستر: تایپو گرافی سوره اخلاص
فاذا فرغت فانصب و الی ربک فارغب
فاذا فرغت فانصب و الی ربک فارغب
کل شیء هالک الا وجهه
کل شیء هالک الا وجهه
طرح گرافیکی چهار قل
طرح گرافیکی چهار قل