عضو سایت بشید و تصاویر خودتون رو با بقیه به اشتراک بزارید

#سعودي

سعودي

جهالت مهمترین خصوصیت تفکیری هاست.
جهالت مهمترین خصوصیت تفکیری هاست.