عضو سایت بشید و تصاویر خودتون رو با بقیه به اشتراک بزارید

#سخنرانی آقا

سخنرانی آقا

سرمشق دائمی
سرمشق دائمی
سپاه ، پاسدار انقلاب است …
سپاه ، پاسدار انقلاب است …