عضو سایت بشید و تصاویر خودتون رو با بقیه به اشتراک بزارید

#سخنان حکمت آمیز

سخنان حکمت آمیز

پیشی گرفتن در نیکی و بزرگواری
پیشی گرفتن در نیکی و بزرگواری