عضو سایت بشید و تصاویر خودتون رو با بقیه به اشتراک بزارید

#ساقی تشنگان

ساقی تشنگان

تا تو بودی خیمه‌ها پاینده بود
تا تو بودی خیمه‌ها پاینده بود