عضو سایت بشید و تصاویر خودتون رو با بقیه به اشتراک بزارید

#زیارت امام رضا

زیارت امام رضا

زلالِ عَـطرِ رضـا مـی‌وَزد ز جانـبِ طـوس
زلالِ عَـطرِ رضـا مـی‌وَزد ز جانـبِ طـوس