عضو سایت بشید و تصاویر خودتون رو با بقیه به اشتراک بزارید

#زیارت اربعین

زیارت اربعین

همه دارند به پابوسی تو می آیند
همه دارند به پابوسی تو می آیند
چهل روزه که دارم می میرم برات …
چهل روزه که دارم می میرم برات …