عضو سایت بشید و تصاویر خودتون رو با بقیه به اشتراک بزارید

#رو به حرم

رو به حرم

ز آستان رضایم خدا جدا نکند…
ز آستان رضایم خدا جدا نکند…