عضو سایت بشید و تصاویر خودتون رو با بقیه به اشتراک بزارید

#روز قدس

قدس را هدف داریم …
قدس را هدف داریم …
تقدیر خداوند…
تقدیر خداوند…
تا قدس راهی نیست…
تا قدس راهی نیست…
تا قدس راهی نیست…
تا قدس راهی نیست…
1
تقدیر خداوند…
تقدیر خداوند…
1