عضو سایت بشید و تصاویر خودتون رو با بقیه به اشتراک بزارید

#روز زیارت

روز زیارت

السلام علیکم یا اهل بیت النبوة
السلام علیکم یا اهل بیت النبوة
السلام علیکم یا اهل بیت النبوه
السلام علیکم یا اهل بیت النبوه
دود این شهر مرا از نفس انداخته است….
دود این شهر مرا از نفس انداخته است….
حج
حج
روز زیارت
روز زیارت