عضو سایت بشید و تصاویر خودتون رو با بقیه به اشتراک بزارید

#روزقدس

روزقدس

تقدیر خداوند این است که فلسطین آزاد خواهد شد
تقدیر خداوند این است که فلسطین آزاد خواهد شد