عضو سایت بشید و تصاویر خودتون رو با بقیه به اشتراک بزارید

#روح خدا

خمینی روح خدا بود در کالبد زمان
خمینی روح خدا بود در کالبد زمان
امام خمینی یک حقیقت همیشه زنده است
امام خمینی یک حقیقت همیشه زنده است