عضو سایت بشید و تصاویر خودتون رو با بقیه به اشتراک بزارید

#رهبر ملت

رهبر ملت

پوستر ملت ایران باید خود را قوی کند
پوستر ملت ایران باید خود را قوی کند
به عشق رهبرم…
به عشق رهبرم…