عضو سایت بشید و تصاویر خودتون رو با بقیه به اشتراک بزارید

#رهبر‌معظم

رهبر‌معظم

أَشِدَّاءُ عَلَي الْکُفَّارِ رُحَماءُ بَيْنَهُمْ
أَشِدَّاءُ عَلَي الْکُفَّارِ رُحَماءُ بَيْنَهُمْ