عضو سایت بشید و تصاویر خودتون رو با بقیه به اشتراک بزارید

#رهبری باید از سیم خاردار نفست عبور کنی

از سیم خاردار نفست عبور کن
از سیم خاردار نفست عبور کن