عضو سایت بشید و تصاویر خودتون رو با بقیه به اشتراک بزارید

#رهبرانقلاب

رهبرانقلاب

تقدیر خداوند این است که فلسطین آزاد خواهد شد
تقدیر خداوند این است که فلسطین آزاد خواهد شد