عضو سایت بشید و تصاویر خودتون رو با بقیه به اشتراک بزارید

#ذوالفقار

ذوالفقار

لا فتی الا علیّ لا سیف الاّ ذوالفقار
لا فتی الا علیّ لا سیف الاّ ذوالفقار