عضو سایت بشید و تصاویر خودتون رو با بقیه به اشتراک بزارید

#دولت و ملت

دولت و ملت

شعار سال 1394 از زبان مقام معظم رهبیری
شعار سال 1394 از زبان مقام معظم رهبیری
دولت و ملت، همدلی و همزبانی
دولت و ملت، همدلی و همزبانی