عضو سایت بشید و تصاویر خودتون رو با بقیه به اشتراک بزارید

#دل نوشته

دل نوشته

منی که بزرگ شدم تو روضه ها
منی که بزرگ شدم تو روضه ها
روی من هم حساب کن بانو…
روی من هم حساب کن بانو…