عضو سایت بشید و تصاویر خودتون رو با بقیه به اشتراک بزارید

#دل‌تنگ

دل‌تنگ

دلتنگم برای محرمت حسین
دلتنگم برای محرمت حسین
بازآی‌ و‌ دل‌ تنگ‌ مرا ‌مونس ‌جان ‌باش
بازآی‌ و‌ دل‌ تنگ‌ مرا ‌مونس ‌جان ‌باش