عضو سایت بشید و تصاویر خودتون رو با بقیه به اشتراک بزارید

#دعای ندبه

دعای ندبه

ما را تحمل غم هست … لیکن فراق نه !
ما را تحمل غم هست … لیکن فراق نه !