عضو سایت بشید و تصاویر خودتون رو با بقیه به اشتراک بزارید

#دعای اللهم ادخل

دعای اللهم ادخل علی اهل القبور السرور
دعای اللهم ادخل علی اهل القبور السرور