عضو سایت بشید و تصاویر خودتون رو با بقیه به اشتراک بزارید

#در سوگ سپیده

در سوگ سپیده

خدا مادرم را کجا می برند؟
خدا مادرم را کجا می برند؟
اینفوگرافی سوگ سپیده؛ از افسانه تا واقعیت یک مادر
اینفوگرافی سوگ سپیده؛ از افسانه تا واقعیت یک مادر