عضو سایت بشید و تصاویر خودتون رو با بقیه به اشتراک بزارید

#در راه رسیدن به تو گیرم بمیرم

در راه رسیدن به تو گیرم که بمیرم
در راه رسیدن به تو گیرم که بمیرم