عضو سایت بشید و تصاویر خودتون رو با بقیه به اشتراک بزارید

#خون خدا

اَلسَّلامُ عَلَیْکَ یا ثارَ اللَّهِ وَابْنَ ثارِهِ
اَلسَّلامُ عَلَیْکَ یا ثارَ اللَّهِ وَابْنَ ثارِهِ