عضو سایت بشید و تصاویر خودتون رو با بقیه به اشتراک بزارید

#خونین شهر

خونین شهر

خرمشهر، شهر خون آزاد شد…
خرمشهر، شهر خون آزاد شد…