عضو سایت بشید و تصاویر خودتون رو با بقیه به اشتراک بزارید

#خواستم این اربعین را

این گِدا بَهر زیارت نِگران اَست،حُسین …
این گِدا بَهر زیارت نِگران اَست،حُسین …