عضو سایت بشید و تصاویر خودتون رو با بقیه به اشتراک بزارید

#خاطره ای از شهید چیت سازیان

از سیم خاردار نفست عبور کن
از سیم خاردار نفست عبور کن