عضو سایت بشید و تصاویر خودتون رو با بقیه به اشتراک بزارید

#خادم الشهدا

خادم الشهدا

خرمشهر را خدا آزاد کرد …
خرمشهر را خدا آزاد کرد …
خادم الشهدا شهید محمد سلیمانی
خادم الشهدا شهید محمد سلیمانی
خادم الشهدا محمد سلیمانی
خادم الشهدا محمد سلیمانی
خادم الشهدا شهید محمد سلیمانی
خادم الشهدا شهید محمد سلیمانی