عضو سایت بشید و تصاویر خودتون رو با بقیه به اشتراک بزارید

#حکم شرعی

حکم شرعی

شرکت در انتخابات یک حکم شرعی است
شرکت در انتخابات یک حکم شرعی است