عضو سایت بشید و تصاویر خودتون رو با بقیه به اشتراک بزارید

#حمیدرضا برقعی

قبله مایل به علی ابن ابیطالب شد ‌
قبله مایل به علی ابن ابیطالب شد ‌
نقش پیشانی ماباشد غلام حیدرم!
نقش پیشانی ماباشد غلام حیدرم!
ذوالفقاری که شنیدیم همین ایوان است؟!
ذوالفقاری که شنیدیم همین ایوان است؟!
به یاد چایی شیرین کربلایی ها، لبم حلاوت “احلی من العسل” دارد
به یاد چایی شیرین کربلایی ها، لبم حلاوت “احلی من العسل” دارد