عضو سایت بشید و تصاویر خودتون رو با بقیه به اشتراک بزارید

#حقیقت شب قدر

حقیقت شب قدر

پوستر فاطمی ای شبِ قدر، شبِ قبرِ مرا روشن کن
پوستر فاطمی ای شبِ قدر، شبِ قبرِ مرا روشن کن