عضو سایت بشید و تصاویر خودتون رو با بقیه به اشتراک بزارید

#حضور در انتخابات تکلیف شرعی است

حضور در انتخابات تکلیف شرعی است

شرکت در انتخابات یک حکم شرعی است
شرکت در انتخابات یک حکم شرعی است