عضو سایت بشید و تصاویر خودتون رو با بقیه به اشتراک بزارید

#حضرت هادی

حضرت هادی

هادی نور هدایت است…
هادی نور هدایت است…
یا علی بن محمد ایها الهادی النقی علیهما السلام
یا علی بن محمد ایها الهادی النقی علیهما السلام
ایها الهادی النقی علیه السلام
ایها الهادی النقی علیه السلام
پوستر شهادت امام هادی(ع)
پوستر شهادت امام هادی(ع)
پوستر شهادت امام هادی علیه السلام
پوستر شهادت امام هادی علیه السلام
پوستر شهادت امام هادی علیه السلام
پوستر شهادت امام هادی علیه السلام
امام نقی علیه السلام
امام نقی علیه السلام
یا علیَ النّقی
یا علیَ النّقی
ما را غلام  نوشته اند
ما را غلام نوشته اند