عضو سایت بشید و تصاویر خودتون رو با بقیه به اشتراک بزارید

#حضرت علی

تَهَدَّمَتْ وَ اللَّهِ‏ أَرْکَانُ‏ الْهُدَى‏
تَهَدَّمَتْ وَ اللَّهِ‏ أَرْکَانُ‏ الْهُدَى‏