عضو سایت بشید و تصاویر خودتون رو با بقیه به اشتراک بزارید

#حضرت سقا حضرت علمدار

حضرت سقا حضرت علمدار

تا تو بودی خیمه‌ها پاینده بود
تا تو بودی خیمه‌ها پاینده بود
یا قطیع الکفین
یا قطیع الکفین
ای اهل حرم میر و علمدار نیامد
ای اهل حرم میر و علمدار نیامد
پوستر حضرت عباس ع:گردنت را می شکست آنجا اگر عباس بود
پوستر حضرت عباس ع:گردنت را می شکست آنجا اگر عباس بود
پوستر بسیار زیبای علمدار
پوستر بسیار زیبای علمدار
ماه بنی عشق … ای جانم …
ماه بنی عشق … ای جانم …
دلتان قرص …
دلتان قرص …