عضو سایت بشید و تصاویر خودتون رو با بقیه به اشتراک بزارید

#ترامپ قمار باز

ترامپ قمار باز

انتقام قطعی است
انتقام قطعی است
قاتل و آمر قتل شهید سلیمانی باید انتقامشان را پس بدهند
قاتل و آمر قتل شهید سلیمانی باید انتقامشان را پس بدهند