عضو سایت بشید و تصاویر خودتون رو با بقیه به اشتراک بزارید

#بی بی زینب

بی بی زینب

حضرت زینب و فاطمه بنت الحسین (رقیه) سلام الله علیهما در خرابه شام
حضرت زینب و فاطمه بنت الحسین (رقیه) سلام الله علیهما در خرابه شام
پوستر حضرت زینب : صدیقه الصغری علیها السلام
پوستر حضرت زینب : صدیقه الصغری علیها السلام
میلاد حضرت زینب
میلاد حضرت زینب
السلام علیک یا ام المصائب یا زینب کبری سلام الله علیها
السلام علیک یا ام المصائب یا زینب کبری سلام الله علیها
حضرت زینب و فاطمه بنت الحسین (رقیه) سلام الله علیهما در خرابه شام
حضرت زینب و فاطمه بنت الحسین (رقیه) سلام الله علیهما در خرابه شام
1
السلام علیک یا زینب الکبری سلام الله علیها
السلام علیک یا زینب الکبری سلام الله علیها
لبیک یازینب
لبیک یازینب
پیامبر کربلا
پیامبر کربلا
خداحافظ ای برادر زینب…
خداحافظ ای برادر زینب…
السّلام علیک ایتهاالصّدیقه الصغری
السّلام علیک ایتهاالصّدیقه الصغری
کربلا در کربلا می ماند اگر زینب نبود
کربلا در کربلا می ماند اگر زینب نبود