عضو سایت بشید و تصاویر خودتون رو با بقیه به اشتراک بزارید

#امام حسین(ع)

امام حسین(ع)

دو ماه عزاداری
دو ماه عزاداری
پوستر محرم : لبیک یا امام حسین
پوستر محرم : لبیک یا امام حسین
پوستر باز این چه شورش است که در خلق عالم است
پوستر باز این چه شورش است که در خلق عالم است
هیهات منا الذله
هیهات منا الذله
گر خوانمش قیامت دنیا بعید نیس
گر خوانمش قیامت دنیا بعید نیس
حسین منی و انا من حسین
حسین منی و انا من حسین
حضرت اباعبدالله الحسین(ع)
حضرت اباعبدالله الحسین(ع)
محرم
محرم
روز عرفه
روز عرفه