عضو سایت بشید و تصاویر خودتون رو با بقیه به اشتراک بزارید

#امام حسنی ام

حسنی‌ هستم‌ و‌ از‌ حشر‌ چه‌ باکی‌ دارم؟
حسنی‌ هستم‌ و‌ از‌ حشر‌ چه‌ باکی‌ دارم؟
من حسینی شده دست امام حسنم
من حسینی شده دست امام حسنم
امام حسن
امام حسن
بنا‌ خواهیم‌ کرد‌ از‌ طوس‌ حتی‌ چراغانی‌ تر
بنا‌ خواهیم‌ کرد‌ از‌ طوس‌ حتی‌ چراغانی‌ تر
اَللّهُمَّ إنّیِ اُحِبُّ حَسَناً فَاَحِبَّهُ
اَللّهُمَّ إنّیِ اُحِبُّ حَسَناً فَاَحِبَّهُ
تصویر پروفایل «من عاشق امام‌حسنم»
تصویر پروفایل «من عاشق امام‌حسنم»