عضو سایت بشید و تصاویر خودتون رو با بقیه به اشتراک بزارید

#امام حسني

اَللّهُمَّ إنّیِ اُحِبُّ حَسَناً فَاَحِبَّهُ
اَللّهُمَّ إنّیِ اُحِبُّ حَسَناً فَاَحِبَّهُ