عضو سایت بشید و تصاویر خودتون رو با بقیه به اشتراک بزارید

#امام المنتظر

مُنْتَظِرٌ لأَِمْرِكُمْ مُرْتَقِبٌ لِدَوْلَتِكُمْ
مُنْتَظِرٌ لأَِمْرِكُمْ مُرْتَقِبٌ لِدَوْلَتِكُمْ
بازآی‌ و‌ دل‌ تنگ‌ مرا ‌مونس ‌جان ‌باش
بازآی‌ و‌ دل‌ تنگ‌ مرا ‌مونس ‌جان ‌باش
تراکت اطلاع رسانی مهدوی
تراکت اطلاع رسانی مهدوی
یا مهدی ادرکنی
یا مهدی ادرکنی
بنر با کیفیت دعای سلامتی امام زمان (عج)
بنر با کیفیت دعای سلامتی امام زمان (عج)