عضو سایت بشید و تصاویر خودتون رو با بقیه به اشتراک بزارید

#الهی نامه

الهی نامه

فرازی از مناجات شعبانیه
فرازی از مناجات شعبانیه
مناجات شعبانیه :إِلَهِی انْظُرْ إِلَیَّ نَظَرَ مَنْ نَادَیْتَهُ فَأَجَابَکَ
مناجات شعبانیه :إِلَهِی انْظُرْ إِلَیَّ نَظَرَ مَنْ نَادَیْتَهُ فَأَجَابَکَ
فرازی از مناجات شعبانیه
فرازی از مناجات شعبانیه
1
مناجات شعبانیه :إِلَهِی انْظُرْ إِلَیَّ نَظَرَ مَنْ نَادَیْتَهُ فَأَجَابَکَ
مناجات شعبانیه :إِلَهِی انْظُرْ إِلَیَّ نَظَرَ مَنْ نَادَیْتَهُ فَأَجَابَکَ
1
علامه کبیر حسن حسن زاده املی
علامه کبیر حسن حسن زاده املی